عاشقانه ها
عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است دادن سر نه عجب داشتن سر عجب است 
قالب وبلاگ


آپلود عکس" alt="" />


ماه در حیرت آن چهر دلارای علی ست

روز و شب معتکف دیر تولای علی ست

 

عرشیان جامه ی احرام به تن دوخته اند

خیل حجاج همه غرق تمنای علی ست

 

نور درنور علی آمد واحمد بوجود

شب معراج نبی محو تماشای علی ست

 

در احد هاتفی از غیب بر آورد خروش

«لافتی»گوهری از ساحل دریای علی ست

 

ساقی کوثر و سرمایه ی اطفال یتیم

خلعتی دوخته برقامت رعنای علی ست

 

با نبی گفت که «اکملت و لکم»نیست عجب

این هم از دولتی خُلق مصفای علی ست

 

جمله زرتشت و مسیحی و مسلمان و یهود

عالمی مست زیک جرعه ی صهبای علی ست

 

شیر دشمن شکن و عارف سجاده وعشق

ذکر یاهو همه جا بر لب شیدای علی ست

 

آنکه بردوش نبی کعبه زاصنام زدود

آنکه خیبر شکند دست توانای علی ست

 

آری آن دست که بالا شدو فرمود نبی

خیر عقبای شما در ید بیضای علی ست

 

آنکه لب تشنه دویده ست به وادی سراب

بی گمان در هوس جام گوارای علی ست


[ دوشنبه 30 مرداد 1396 ] [ 08:09 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]آپلود عکس" alt="" />چون هاله به گردِ ماهِ تابان شده است

با طرح گُل و شکوفه پنهان شده است

زلفش  چو تتار است که بوی خوش آن

هرجا که قدم نهاده ویران شده است


[ شنبه 28 مرداد 1396 ] [ 07:25 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]

آپلود عکس" alt="" />


هفت شهر عشق

هفت شهرعشق را عطار گشت                            همسفر با کشتگان راه  شد

عاقبت فهمید اوج عشق را                               تامقیم کوی نور و ماه شد

هفت شهر عشق اینک برملاست           یک به یک این هفت را یادی کنیم

گوهر ناب شهیدان پر بهاست                    د رسکوت بغض فریادی کنیم

***

«شهر اول :ایمان»

شهر اول شهر ایمان بود و بس               درخور نام کریمان بود و بس

زینتی چون گوشوار آویخته                   سینه هایی از دورنگی بیخته

اتصالی بود با رب العظیم                   بندگان پاک رحمان رحیم

سینه هاشان جایگاه نور بود              آرزوشان گفتگوی طور بود

ذکر دائم برلب و سربرزمین            داغ ۥمهر بندگی اندر جبین

آزمون در آزمون خوش تاختند         تا حدیث عاشقی را ساختند

«شهردوم: فرمان ولی»

شهردوم بود فرمان ولی               سوی عالی همتان صوتی جلی

ناگهان بانگی زطبل و کوس شد           حمله ی دشمن پی ناموس شد

خاک میهن  رابه توبره خواستند          لشکری پر زرق و برق آراستند

حمله ای کردند چون درندگان            تا فرو پاشند خیل بندگان

نخل های پر ثمر پاشیده شد             سروهای خوش گوهر خوابیده شد

ناگهان فرمان مولا در رسید          فوج مرغان مهاجر سررسید

نایب برحق مولای زمان             حکم او جاری بود در لامکان

بهرفرمان ولی راهی شدند           هم نفس با عشق و همراهی شدند

چون ابابیلی که در منقار،نور          دیدگان دشمنان از برق کور

«شهرسوم :شوق»

شهرسوم شهر حال و شوق بود           رهروان را اتصال و ذوق بود

باده نوشانی زنسل آفتاب              مست آن پیمانه های ناب ناب

گوی سبقت را زهم در برده اند           باده از دست کریمان خورده اند

همچو مجنون در پی لیلی شدند            نی زدردو رنج و بی میلی شدند

شوق و دیدار و وصال و حال بود              پشت پا برجاه و کار ومال بود

محفلی از عشق و از دلدادگی                 نور شمع و مکتب پروانگی

مرکبی از شوق یکسر تاختند              بزم جان بازی مهیّا ساختند

«شهرچهارم:سفر»

شهر چارم با سفر آغاز شد            کوله باری از محبت ساز شد

شب به زاری خویشتن آراستند            از منیت خویشتن پیراستند

صبح دیگرکوله ای بر دوش شد         کاسه آبی بر زمین مفروش شد

شیر مردانی به پاکی همچو آب          جای پاشان سجدگاه ماهتاب

کاروانی از دلیران پا گرفت           سرزمین عشق را ماوا گرفت

کاروانی پر زشیران دلیر             از جوان و نوجوان و مرد پیر

با سبکباری چه حالی داشتند          راه و رنجش را،به هیچ انگاشتند

«شهر پنجم :شجاعت»

زینت مردان ایران در زمین           این شجاعت بود شهر پنجمین

جان نهاده برکف دستان خویش          تا نگهبانی کند از ۥملک و کیش

شیر مردانی چو حیدر صف شکن         جان به کف بهر حراست از وطن

روز شب بر دشمنان می تاختند         با شهادت زندگی می ساختند

مرگ را بازیچه ی  خود داشتند             تیر و ترکش را به هیچ انگاشتند

سیم های خاردار و دشت مین           بهر این مردان در اوج یقین،

نردبانی بود سوی آسمان               بال پروازی به سوی بی کران

بهر جانبازی رقابت بود و بس          شیرمردان را صلابت بود بس

«شهرششم:ایثار»

سوی شهر شِشُم آمد کاروان           شهر ایثار است و بذل جسم و جان

نام جبهه چون هویدا می شود           گوهر ایثار معنا می شود

بهر یاران جان خود را باختن           خویش را بر روی مین انداختن

ناز خوابیدن به سیم خاردار         تا پلی باشد برای هم قطار

یا به زیر تانک قربانی شدن        پیش مرگِ دلبر جانی شدن

این چنین مردان عاشق دیده ای       از بهار عشق شان گل چیده ای

این همه ایثار کی گم می شود        اشک دیده پر تلاطم می شود

«شهرهفتم:شهادت»

شهر هفتم را شهادت نام شد           عاشقان را زلف دلبر دام شد

کشتی عشاق هم پهلو گرفت          دیدگان خستگان هم، سو گرفت

ناگهان برقی جهید از آسمان        هاتفی می گفت ای پروانگان

شعله ی شمع است قربانی شوید        هستی از کف داده و فانی شوید

راه معشوق است با سر طی کنید         جام های عاشقی پرمی، کنید

انکه معشوق است عاشق می کُشد         خون او بر دیده و دل می کِشد

چهره ی معشوق باشد خون بها              سود عاشق بین ،سعادت تا کجا

واصلان عشق چون مجنون شدند        یک به یک دلدادگان در خون شدند

کشتگان عشق، جاویدند وبس           وجه رب العالمین دیدندو بس

******

گرچه قبری دیده ایم وسنگ را               فاتحه خواندیم مرد جنگ را

ازگلاب ناب قدری ریختیم                   لحظه ای با قبر در آمیختیم

گرغباری بود دور انداختیم                 شاخه گلها را مرتب ساختیم

غافل از راه شهیدان گشته ایم             بی خیال اهل ایمان گشته ایم

هفت شهر عشق را نشناختیم            خویش را از ره برون انداختیم

تیشه ی فرهاد تنها مانده است          ظاهری از عشق برجا مانده است

کاش قدری با بصیرت می شدیم         حافظ خون و شریعت می شدیم


[ چهارشنبه 25 مرداد 1396 ] [ 07:44 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]آپلود عکس" alt="" />


این نقابی ست زتزویر وریا،بردارید

تا به کی شام غریبانه سحر پندارید

 

دامن خشک زمین و نفس داغ بلا

دانه ها خرد و عقیمند که هی می کارید

 

باید این معرکه ها دار مجانین بشود

آخر انکار چه حاصل که همه بیمارید

 

مرغ امین به قفس کرده و دستی به دعا

ابری ازجنس غبار است نخواهد بارید

 

نه چو منصور به حقید و نه عیسا نفسید

فارغ از دار وبه گردن شکنی چون دارید

 

رنگ زردی ست به سر تا قدم برگ امید

بس که شلاق خزانید و پی آزارید

 

باغ اخلاص گرفتار تبر های ریاست

تا که برگِرد گل عشق همه چون خارید

 

مطربی مست ِمی و باده برآورد خروش

داغ پیشانی یتان را همه هیچ انگارید[ دوشنبه 23 مرداد 1396 ] [ 07:36 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]می رفت که جان را زقفس پَر بدهد

دل را به سراپرده ی دلبر بدهد

رسم است هر آنکس که مقرب شده است

در مسلخ عاشقی فقط سر بدهد


[ شنبه 21 مرداد 1396 ] [ 08:04 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]


آپلود عکس" alt="" />

در مسلخ عشق تو دلم تک شده است

از هرچه به غیر توست منفک شده است

گمنام ترین کشته ی این شهر منم

نام تو به روی قبر من حک شده است[ چهارشنبه 18 مرداد 1396 ] [ 07:26 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]آپلود عکس" alt="" />پیوسته به صحن علنی بیدارند

از همهمه و جیغ و جدل بیزارند

دلواپس مردمند وتحریم ولی

انگار فقط عقده ی سلفی دارند


[ دوشنبه 16 مرداد 1396 ] [ 07:17 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]آپلود عکس" alt="" />باید که اسیر و مست و دیوانه شوی

در خاطر مردمان چو افسانه شوی

آنگه به هوای عشق با غربت و درد

خویشی کنی و زخویش بیگانه شوی


[ یکشنبه 15 مرداد 1396 ] [ 07:20 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]


آپلود عکس" alt="" />گفتا که در این عشق جنون است بسی

با عقل به سرمنزل مقصود رسی

گقتم که دگر ایمنم از عشق ولی

در صحت عقل دل سپردم به کسی


[ شنبه 14 مرداد 1396 ] [ 07:17 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]


آپلود عکس" alt="" />مهمانی چند روزه ای پنداری ست

بر سفره،غم و حلاوتی انگاری ست

این جا که به آن دار فنا می گویند

آیند و روند همگان اجباری ست


[ پنجشنبه 12 مرداد 1396 ] [ 09:10 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]آپلود عکس" alt="" />اکسیر حیات است و روان است

لب تشنه بسی خضر دوان است

هر ذره در این عالم امکان

سرمست سبوی جمکران است


[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 08:11 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]

                                                                                                                                                                                                                               آپلود عکس" alt="" />                               بالفظ صریح یا رضا می گوید
             آرام و ملیح یا رضا می گوید
              هرکس به طریقی و خدا می داند
              دیدم که ضریح یا رضا می گوید     

[ چهارشنبه 11 مرداد 1396 ] [ 07:51 ق.ظ ] [ مرتضی برخورداری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مرتضی برخورداری متولد 1356 معلم ،رشته تحصیلی ادبیات ،ساکن کرمان شاغل در منطقه چترود
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

فال حافظ
فال حافظ.
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو